VIZIJA
Vizija DeltaLaba temelji se na želji za pronalaskom etičkih, ekonomičnih i efikasnih arhitektonskih i urbanističkih rješenja u uvjetima sve bržih global­nih promjena u sociološkom i tehnološkom smislu. Vizija DeltaLaba je razvijanje modela i metoda transformacije postojećeg fizičkog okoliša u društveno, kulturno i ekološki održive habitate. DeltaLab svojim djelovanjem daje značajan doprinos novoj konceptualizaciji gradova budućnosti koja se mora temeljiti na stručnom znanju, strukturiranom dijalogu i novim tehnologijama. Težnja za eksperimentiranjem i istraživanjem nameće provokativni diskurs, propitivanje ranijih pristupa i kreativno stvaranje novih oblika stanovanja i života. DeltaLab želi unaprijediti disciplinu arhitekture napuštanjem klasične doktrine autonomnosti i smještanjem arhitekture u interdisciplinarni okoliš povijesti, filozofije, ekonomije, ekologije, sociologije…

Namjera DeltaLaba je razvijanje istraživanja u suradnji s trećim stranama te testiranje strategija i scenarija korištenja i razvoja grada. Uključivanjem suradnika iz područja koja nisu samo arhitektura i urbanizam, već i filozofija, kulturologija, sociologija, ekonomija, umjetnost i druge relevantne discipline, DeltaLab može postati interdisciplinarno mjesto progresivnog i inovativnog pristupa u promišljanju prostora koji nas okružuje i koji u značajnoj mjeri definira našu svakodnevicu i našu budućnost. Dok se arhitektonske i urbanističke discipline sve više usitnjavaju na različita specifična područja znanja, DeltaLab istovremeno nudi okvir za razvoj novih vještina koje objedinjuju različita znanja koja studentima i studenticama omogućavaju potpuno ostvarenje istraživačkih potencijala te izoštravanje kritičkog razmišljanja. Studenti DeltaLaba bit će u bliskom dodiru s ostalim disciplinama, vanjskim silnicama i stvarnim stanjem struke što će im omogućiti razumijevanje potencijala i primjenjivosti arhitektonskog znanja.  Umjesto usredotočivanja na pojedinca, u DeltaLabu se ulaže u timski rad te se profesori ponašaju kao treneri timova, a ne kao učitelji koji podučavaju studente.

MISIJA
DeltaLab stvara intelektualnu klimu i materijalnu infrastrukturu – nužne uvjete za istraživanje silnica koje oblikuju izgrađeni okoliš suvremenoga svijeta – na temelju čega se projektiraju modeli transformiranja izgrađenog okoliša. Namjera DeltaLaba je stvaranje platforme koja poziva na okupljanje ljudi suprotstavljenih gledišta, različitih, ali intrigantnih ideja, ljudi koji su u stanju predvidjeti kako će se razvijati arhitektonski diskurs u budućnosti. U DeltaLabu mora postojati osjećaj za stvarni svijet. Znanje koje se generira unutar centra, programa i discipline mora biti primjenjivo na stvarnost i ne smije biti izolirano od svijeta poput staklenog zvona, jer u suprotnom je nemoguće argumentirati koristi od maštovitih rješenja proizašlih iz pojedinih strategija. To je i ključni aspekt idejnog okvira DeltaLaba – kao koraka dalje od tradicionalne akademije i koraka prema dinamičnom laboratoriju koji se nosi sa stvarnošću, ali se ne podčinjuje pojedinim silnicama koje u njoj vladaju.

Program DeltaLaba potiče izravni angažman u stvarnim uvjetima života i rada s gradskim i državnim vlastima, kulturnim ustanovama i privatnim subjektima s kojima studenti, istraživači i drugi sudionici izravno komunicirajui raspravljaju. U tom kontekstu bogatom raznolikosti, studenti se, napredujući kroz kurikulum, trebaju naučiti kako se odrediti i izraziti, te stremiti prema sve višoj razini nezavisnosti u svom istraživanju, pisanju i projektiranju. Ono što slijedi je testiranje takvih istraživanja i znanja kroz izložbe, javne rasprave i publikacije koje se odražavaju na grad u kojem su ovi procesi provedeni. Osim što se iz ovih javnih nastupa može štošta naučiti, oni su također pokazatelj struci koliko je vrijedno istraživanje proizašlo iz DeltaLaba.

 

 

 

 

Predviđanje scenarija arhitektonskog diskursa budućnosti.
Težnja za eksperimentiranjem bazirana na provokativnim stavovima.
Propitivanje ranijih pristupa edukaciji smještanjem u interdisciplinarni okoliš.