Idis Turato je hrvatski arhitekt rođen u Rijeci 1965. godine. Diplomirao je, magistrirao te doktorirao na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu. Stalni je profesor na Arhitektonskom fakultetu na Sveučilištu u Zagrebu te gostujući profesor na raznim fakultetima. Godine 1992. sa Sašom Randićem otvara zajednički arhitektonski ured Randić-Turato u Rijeci., a 2009. osniva samostalni ured – Arhitektonski biro Turato unutar kojeg danas djeluje. Predstavljao je Hrvatsku na 10. Bijenalu arhitekture u Veneciji 2006. zajedno sa Sašom Randićem s projektom “In between”, potom 2010. s projektom plovećeg paviljona “Pavillion” (s 15 hrvatskih arhitekata). Osvojio je najvažnije domaće i regionalne arhitektonske nagrade te je čak 10 puta bio nominiran za najvažniju europsku strukovnu nagradu za arhitekturu EU – Mies van der Rohe Award. Bio je dio je tima koji je razvio koncept pobjedničkog programa “Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture”.

Facebook    Facebook    Facebook    Facebook    Facebook    Facebook    Facebook    Facebook    Facebook    Facebook    Facebook    Facebook    
Instagram    Instagram    Instagram    Instagram    Instagram    Instagram    Instagram    Instagram    Instagram    Instagram    Instagram    Instagram    
Web    Web    Web    Web    Web    Web    Web    Web    Web    Web    Web    Web    
LJUDI