skip to Main Content

Slatko i slano

2018.-2021., Grad Rijeka, 10.340.000,00 kn

Urbani studiji

2019.-2021., Sveučilište u Rijeci

Togetherness/Togetherless

2020.-2021., Ministarstvo kulture i medija RH, 650.000,00 kn

Sense of Play

2020.-2021., Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije RH, 1.135.000,00 kn