Savjetodavna djelatnost DeltaLaba sastoji se od dvije komponente. Prva je bazirana na osmišljavanju scenarija i razvijanju strategija koje propituju funkcioniranje birokratskih aparata i organizacija. Druga komponenta odnosi se na istraživanja koja će DeltaLab provoditi, kao npr. izradu obuhvatnih urbanističih i projektantskih rješenja te na kreiranje politike za klijente poput trgovačkog društva Rijeka 2020, Grad Rijeku, Primorsko-goransku županiju, Luku Rijeka i druge zainteresirane subjekte koji imaju potrebu za rješenjima složenih problema razvoja grada i krajobraza. Ovisno o složenosti zadataka, DeltaLab će svojem osoblju i polaznicima pridružiti vanjske suradnike kako bi uspješno stvorio pravovremene i kvalitetne krajnje odluke.

Rijeka je europski grad koji svoj gospodarski i kulturni identitet dijeli s mnogim drugim gradovima u regiji, a nastao je na podjeli i pripadnosti različitim kulturnim, gospodarskim i administrativnim sustavima što ga čini idealnim mjestom za istraživanje dinamike tranzicije i osmišljavanja novih strateških pristupa razvoju gradova. Kako bi se stvorila jedna sveobuhvatna i trajna vizija Grada Rijeke i regije, DeltaLab će u suradnji s različitim zainteresiranim stranama ponuditi obuhvatna urbanistička rješenja za obnovu i razvoj grada i krajobraza, pametno prometovanje te marketing. Kroz svoje programe i djelatnosti, DeltaLab će u konačnici iznjedriti održive urbanističke planove koji će ne samo pomoći u stvaranju, izgradnji i očuvanju istaknutih lokacija, već i planove koji se mogu odmah natjecati na svjetskom tržištu.

Kao znanstveno-istraživački i savjetodavni program, pri čemu aktivnosti centra rezultiraju izradom prostornih, kulturoloških i turističkih strategija, uz partnere iz akademskih, vladinih i nevladinih institucija iz regije, DeltaLab ima potencijal za razvijanje projekata iz različitih programskih područja, s ciljem prijave na EU programe financiranja. Analiza potencijalnih izvora financiranja, razvijanje koncepta potencijalnih projekata za prijavu, izrada aplikacija te u konačnici raspoređivanje sredstava bit će provedeno u suradnji s Centrom za EU projekte Sveučilišta u Rijeci.

Kreiranje arhitektonskih politika za rješavanje problema razvoja gradova.
• Strategije koje propituju funkcioniranje birokratskih aparata i organizacija.
Jasne vizije drugačijih stvarnosti koje odbacuju nekritičke i neideološke diskurse.