PROGRAM
Suočeni s izazovima vlastite budućnosti i svijeta u cjelini, arhitektonskoj će struci i obrazovanju postati sve važnija sposobnost razmišljanja i komunikacije. Kroz nove obrasce urbanizacije, tehnološkog napretka, društvenih promjena i promjena unutar struke, kurikulum platforme DeltaLaba osmišljen je kako bi omogućio  izravno uključivanje u te transformacije i istodobno razvijanje novih oblika arhitektonskog znanja.
Kod poslijediplomskog specijalističkog programa DeltaLaba naglasak je stavljen na istraživanje temeljeno na projektiranju, analizi i sintezi kao načinu pripreme studenata i studentica za disciplinu koja neprestano raste i u kojoj se nagrađuju domišljatost, kritičko razmišljanje, sposobnost prepoznavanja i iskorištavanja prilika te osvajanje novih (re)inventivnih područja.
Vrijeme provedeno u DeltaLabu omogućit će studentima i studenticama ne samo da razumiju i iskušaju različite okoliše kroz istraživanje na terenu i rad na projektima koji se bave kompleksnom stvarnosti, već i da se razviju u intelektualnom smislu. DeltaLabov kurikulum tako podržava nekonvencionalne i inovativne strukture, scenarije i postupke kojima je cilj prepoznati nove stanovnike grada, uz potporu novih tehnologija, računalnih metoda i novih metoda društvenih istraživanja. Sve ovo je objedinjeno u višeslojnom kurikulumu koji studentima daje mogućnost izbora i usmjeravanja vlastite karijere prema određenom predmetu, konceptu ili istraživačkom sustavu. Stoga, namjera DeltaLaba je sintetizirati interdisciplinarna znanja izoštravajući kritičko razmišljanje kroz suradnju i eksperimentalni rad.

STRUKTURA
Poslijediplomski specijalistički studij DeltaLaba je intenzivni dvosemestralni program čija su
okosnica dvije istraživačke studije temeljene na projektiranju, jedan (zajednički) projekt za izradu teze (disertacije), serija seminara iz povijesti i teorije, dvije stručne radionice te izborni predmeti, a kurikulum upotpunjuje niz kolokvija, predavanja i izložbi. Drugim riječima, studij je organiziran kao jednogodišnja platforma za istraživanje temeljeno na projektiranju, koje služi kao okosnica za izradu projektantskog prijedloga u okviru disertacijske teze.
Prvi (proljetni) semestar  posvećen je specifičnim istraživanjima promjenjivih oblika urbanizacije, kojima je cilj iskušavanje alternativnih modela radi stvaranja novog arhitektonskog diskursa te definiranje alternativnih stavki važnih za suvremeni fizički okoliš.
Drugi (jesenski) semestar stavlja naglasak na formalna rješenja kao odgovore na izazove postavljene tezom te projektantskom fazom (projektiranjem temeljenom na istraživanju). Izabrani neobavezni predmeti nadopunjuju studij znanjem o teoriji i povijesti grada i arhitekture.

RESURSI
Aktivnosti DeltaLaba primarno će se izvoditi u već opremljenim prostorima bivšeg skladišta Ivex, koje se nalazi na Delti, u samom središtu Rijeke. Predviđena lokacija, osim zadovoljavanja potreba programa, polaznika i osoblja DeltaLaba, sadrži veliki potencijal pretvaranja dijela prostora u popularno gradsko okupljalište kojemu će gravitirati razne zajednice i pojedinci, što se dodatno može potencirati osmišljavanjem i ugošćivanjem raznih kulturno-umjetničkih i zabavnih programa. Prostor DeltaLaba predstavljat će i dio nasljeđa projekta Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture, kao fizički prostor sa jasnom funkcijom i značajnom ulogom.

KNJIŽNICA

Uskoro više informacija!

Potenciranje progresivnih oblika educiranja i razvoja.
Sinteza interdisciplinarnih znanja i poticanje kolaboracijskih vještina.
Fokus na kritičko razmišljanje i osvajanje novih (re)inventivnih područja.